some_textΣημαντικές Ανακοινώσεις: -- Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2017-18 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Announcements on the Courses (in Greek)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ημερομηνία Καταχώρησης
Θέμα
14.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ομότιμος Καθηγητής Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης και ο Καθηγητής Παναγιώτης Γ. Αντωνόπoυλoς θα διδάξουν κοινό σεμιναριακό μάθημα με τίτλο «Η περίοδος της εικονομαχίας (717-843)» τo εαρινό εξάμηνo τoύ ακαδημαϊκoύ έτoυς 2017-2018. Το σεμινάριο στοχεύει στην τελική διοργάνωση διαλογικής αντιπαράθεσης (debate), ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα στηρίξουν, ή θα καταδικάζουν τις ενέργειες των εικονομάχων βασιλέων.
Τo σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και ώρα 12-15, από τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και εξής, εκτός από τις ημέρες που θα διεξάγεται Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στην αίθουσα σεμιναρίων του Τομέα Αρχαίας – Μεσαιωνικής Ιστορίας.
Η απαλλακτική τoύ μαθήματoς θα συντελεστεί με την διεξαγωγή σεμιναριακής εργασίας. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση, αποτελεί η γνώση τουλάχιστον μίας των κυρίων Ευρωπαϊκών γλωσσών.
Οι ενδιαφερόμενoι θα μπoρoύν να συναντηθoύν μαζί με τoν διδάσκoντα σε περίπτωση ανάγκης στo γραφείo, (διάδρoμoς Β29 - 31) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από ώρας 10ης π.μ, εώς 2ας μ.μ, ή να επικoινωνoύν στο τηλέφωνο 26510-05119.
ico new el
14.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
(ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ)

Στο αντικείμενο των ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ, σχετικά με τους φοιτητές-τριες που το οφείλουν από παλαιότερα εξάμηνα, όσοι βρίσκονται μέχρι το 10ο εξάμηνο θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΡΩΜΑΪΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, διδάσκων Β. Παππάς, ενώ όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο από το 10ο θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, διδάσκων Φ. Πολυμεράκης. ico new el
14.02.2018

ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2017-18. Η έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα (Δευτέρα 12 - Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου. Προσοχή: 15, 16, 20 Φεβρουαρίου δεν γίνονται μαθήματα λόγω των διακοπών της αποκριάς) εκτός των κάτωθι μαθημάτων (οι σχετικές ανακοινώσεις ανανεώνονται καθημερινά):

Η έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στις Βαλκανικές Σπουδές», διδάσκων Α. Αθανασόπουλος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/02.

Η έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη», διδάσκων Α. Μαντάς, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/02.

Η έναρξη του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Ιστορία», διδάσκων Η. Κουλακιώτης, θα γίνει εκτάκτως την Παρασκευή 23/02, ώρα 3-6 στην αίθουσα Α31. Στη συνέχεια θα διδάσκεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η κ. Παππά θα ξεκινήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.

Η έναρξη του μαθήματος το «Φασιστικό φαινόμενο στην Ευρώπη», διδάσκων Λ. Φλιτούρης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/02.

Η έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Επιγραφική», διδάσκων Α. Ζάννης, θα γίνει την Δευτέρα 26/02.

Η έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία», διδάσκων Κ. Καραβίδας, θα γίνει την Δευτέρα 26/02.

Η έναρξη του μαθήματος «Ιστορία των παραμυθιών», διδάσκουσα Μ. Παπαχριστοφόρου, θα γίνει την Τρίτη 27/02.

Η έναρξη του μαθήματος «Σοσιαλιστική σκέψη, εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα (τέλος 19ου αιώνα - Μεσοπόλεμος)», διδάσκουσα Α. Μανδυλαρά, θα γίνει την Τρίτη 27/02.

Η έναρξη των μαθημάτων του κ. Κ. Κόμη θα γίνει την Πέμπτη 22/02.

Η έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική ιστορία», διδάσκουσα Λ. Παπαστεφανάκη, θα γίνει την Πέμπτη 1.3.2018. ico new el
12.02.2018

ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ο Ομότιμος Καθηγητής Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης θα προσφέρει κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος «Βυζαντινές Σπουδές» το Σεμιναριακό μάθημα: «Βυζαντινοί Λόγιοι και Παιδεία».
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη: 12:00-15:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας. Προτού δηλώσουν το μάθημα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.
06.02.2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Οι φοιτητές που πρόκειται να πάρουν πτυχίο μετά την εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 καλούνται στην γραμματεία του τμήματος έως την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 για να καταθέσουν την αίτηση πτυχίου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη, βεβαίωση από τις φοιτητικές εστίες ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο φοιτητής δεν έχει διαμείνει σε εστία, φωτοτυπία ταυτότητας). Τα έντυπα που δίνονται από την Γραμματεία (Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) βρίσκονται στον ιστότοπο του τμήματος (ενότητα Γρήγορη Πρόσβαση). Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε την έκδοση των βαθμολογιών για να προχωρήσετε στην αίτηση πτυχίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Παλαιότερες αιτήσεις προηγουμένων εξαμήνων δεν γίνονται δεκτές. 
12.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2018
30.01.2018

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ
CENTER OF HELLENIC STUDIES ΤΟΥ HARVARD UNIVERSITY

Yπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες του Center of Hellenic Studies (HARVARD UNIVERSITY). Πατείστε εδώ.

Χρήστος Σταυράκος
24.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου του καθηγητή κ. Χρήστου Σταυράκου "Κωνσταντινούπολη: πόλη και κοινωνία" προγραμματίζεται εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη από 5 έως 10 Μαρτίου 2018.
Την Παρασκευή 26-1-2018 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας (1ος όροφος) και ώρα 14.30 θα λάβει χώρα ενημέρωση εκ μέρους του καθηγητή σε ενδιαφερόμενους.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδρομή μπορούν καθημερινά από 29-1-2018 έως 12-2-2018 και ώρες 10.00 έως 12.30 στο γραφείο του καθηγητή κ. Χρήστου Σταυράκου να δηλώνουν συμμετοχή και να δίνουν 50 ευρώ. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη αντί της πρωινής ώρας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του καθηγητή τα απογεύματα από 17.00 έως 19.00.
Το συνολικό κόστος της εκδρομής είναι 290 ευρώ και σε αυτό περιλαμβάνονται: το λεωφορείο για τη μετακίνηση στην Κωνσταντινούπολη αλλά και μέσα στην πόλη, ο Τούρκος τουριστικός οδηγός του οποίου η παρουσία είναι υποχρεωτική, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο στην πλατεία Ταξίμ με ημιδιατροφή (πρωινό και βραδινό).

Χρήστος Σταυράκος
15.01.2018

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες των κατατακτήριων εξετάσεων να προσκομίσουν από την Τρίτη 16/01/2018 έως την Δευτέρα 22/01/2018 τα κάτωθι δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο τμήμα: Άιτηση εγγραφής και φωτοτυπία ταυτότητας. Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά (συστημένο: ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΟΥΡΟΥΤΗ 45110). 
15.01.2018

 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών για παροχή επικουρικού έργου για το έτος 2018 (Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση). 
12.01.2018

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Επιτυχόντες κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-18. 
11.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. Ε. ΧΙΩΤΗ

Εποπτικό υλικό για το μάθημα "Κεραμική - αγγειογραφία - ζωγραφική της αρχαϊκής περιόδου" βρίσκεται στον σύνδεσμο.
Εποπτικό υλικό για το μάθημα "Γεωμετρική και αρχαϊκή τέχνη" βρίσκεται στον σύνδεσμο
07.01.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Κ. Α. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ
Κοινωνία και Οικονομία στα Βαλκάνια

Η ύλη των εξετάσεων είναι:
- Βιβλίο: Θάνος Βερέμης, Βαλκάνια, από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση κρατών, Εκδόσεις Πατάκη, κωδικός Εύδοξου 21398
- Σημειώσεις μαθήματος (επιγραμματικές) - Δείτε εδώ
- Υλικό από τις παραδόσεις του μαθήματος κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

29.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Ύλη εξετάσεων: Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους, Θεσσαλονίκη 1992.
Υπεύθυνη εξετάσεων: Ε. Συγκέλλου
23.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. ΕΦΗ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ

Δείτε εδώ την εξεταστέα ύλη για το μάθημα: «Ύστερη Βυζαντινή περίοδος: κράτος και κοινωνία».

20.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. Α. ΜΑΝΤΑ

Το υλικό για τα μαθήματα του κ. Μαντά έχει αναρτηθεί εδώ
19.12.2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Αλλαγή στο πρόγραμμα της εξεταστικής (Λατινικά).
18.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ το περίγραμμα και την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία».

Δείτε εδώ το περίγραμμα και την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία». 
11.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΙΒΥ109 «ΑΡΑΒΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ»

Οι επί πτυχίω φοιτητές που δήλωσαν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 το μάθημα «Αραβική Ιστοριογραφία: Χριστιανική και Μουσουλμανική» και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό στην προσεχή εξεταστική του Ιανουαρίου 2018 να καλέσουν στην γραμματεία του τμήματος. 
21.11.2017

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δείτε τα ονόματα των αποφοίτων (1ο τμήμα-ώρα 10.30, 2ο τμήμα-ώρα 12.00),  του τμήματος που θα ορκιστούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, καθώς και την ανακοίνωση της πρυτανείας για την ορκωμοσία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι απόφοιτοι να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος ώρα 8.30 (απόφοιτοι 1ου τμήματος) και 10.00 (απόφοιτοι 2ου τμήματος). 
09.11.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΡΑΒΟΦΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Το μάθημα με κωδικό ΕΑΣ 910 «Χριστιανική και Ισλαμική Αραβόφωνη Ιστοριογραφία» δεν θα διδαχθεί στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές-τριες που το δήλωσαν καλούνται αν το επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους επιλέγοντας κάποιο άλλο μάθημα. 
08.11.2017 Πληροφορίες για το μάθημα Ανασκαφική μεθοδολογία-Διαχείριση ευρημάτων
06.11.2017

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Οι φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση μετεγγραφής στην σχετική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας «Μετεγγραφές 2017 (https://transfer.it.minedu.gov.gr/)» εφόσον έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι επιτυχόντες στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και φωτοτυπία ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο, Ισόγειο, τηλ. 26510074441, 2651007180 και 2651007232) από την Τρίτη 7/11/2017 έως και την Τετάρτη 15/11/2017.

Τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν (ανάλογα με την περίπτωση), αναγράφονται στην Αίτηση Μετεγγραφής, στην παράγραφο με τίτλο: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για μετεγγραφή.
24.10.2017

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου (ώρα 10.00 π.μ.) έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 μέσω της πλατφόρμας Cronos.  

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προχωρήσουν στις δηλώσεις μαθημάτων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνουν για ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ δεκτές.

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου (επί πτυχίω) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρκεί να τα είχαν δηλώσει και στην αντίστοιχη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

α) Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων που δεν έχουν δηλώσει.

β) Όλοι οι φοιτητές, όλων των εξαμήνων, υποχρεούνται να προχωρήσουν σε δήλωση μαθημάτων

γ) Προσεκτική ανάγνωση των τίτλων των μαθημάτων και των περιλήψεων από τον οδηγό σπουδών, ώστε να γίνεται γνωστό τι απαιτείται στην τελική εξέταση.

δ) Να επιβεβαιώνεται και να εκτυπώνεται η τελική αποδοχή της δήλωσης από το σύστημα.

ε) Πριν τη δήλωση σεμιναριακών μαθημάτων απαιτείται να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Στα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτική η εκπόνηση εργασίας.
17.10.2017

 Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων του
ΠΜΣ “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Λαογραφία” (11-12 Οκτωβρίου 2017)

Πίνακας εισαχθέντων κατά σειρά επιτυχίας

Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

1. Γεωργάκης Βασίλειος

2. Πέπονας Εμμανουήλ

3. Κατσούρας Αθανάσιος

4. Παλαιοπάνου Λαμπρινή

5. Βοστάνης Εμμανουήλ

6. Κονακλίδου Ευγενία

7. Λούπα Ευτυχία

8. Μπεκιάρης Ευάγγελος

Κατεύθυνση Λαογραφίας

1. Στρωματιάς Στυλιανός

2. Θεοχάρη Παρασκευή
11.10.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ Α’ (Υ), επιλέγουν το μάθημα ΡΗΤΟΡΙΚΗ (Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑ) (ONOMATA Α-Λ ) ή το μάθημα ΡΗΤΟΡΕΙΑ (Σ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ) (ΟΝΟΜΑΤΑ Μ-Ω). 
11.10.2017 Ανακοίνωση του καθηγητή κ. Π. Αντωνόπουλου για το σεμιναριακό μάθημα «Ο κόσμος του 12ου αιώνα μέσα από τα κείμενα της Άννας Κομνηνής, (ΙΒΥ248)». 
06.10.2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Οι φοιτητές που πρόκειται να πάρουν πτυχίο μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017 καλούνται στην γραμματεία του τμήματος έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 για να καταθέσουν την αίτηση πτυχίου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη, βεβαίωση από τις φοιτητικές εστίες ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο φοιτητής δεν έχει διαμείνει σε εστία, φωτοτυπία ταυτότητας). Τα έντυπα που δίνονται από την Γραμματεία (Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) βρίσκονται στον ιστότοπο του τμήματος (ενότητα Γρήγορη Πρόσβαση). Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε την έκδοση των βαθμολογιών για να προχωρήσετε στην αίτηση πτυχίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Παλαιότερες αιτήσεις προηγουμένων εξαμήνων δεν γίνονται δεκτές. 
03.10.2017

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Προσθήκη νέων μαθημάτων στα προσφερόμενα από το τμήμα Φιλολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαικού έτους 2017-18. Δείτε εδώ συνολικά τα μαθήματα. 
02.10.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπως αναγράφεται και στον Οδηγό Σπουδών που έχει αναρτηθεί, εντάσσονται οι πρωτοετείς φοιτητές-τριες καθώς και οι φοιτητές-τριες που εισήχθησαν στο τμήμα στο ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και τώρα βρίσκονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Ειδικότερα οι φοιτητές-τριες που φοιτούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-18) υποχρεούνται πλέον να περάσουν 6 αντί για 8 μαθήματα. Επιπλέον εάν έχουν ήδη επιτύχει από πέρσι στο μάθημα ΑΡΧ100 (ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ) τότε οφείλουν να περάσουν 5 μαθήματα. Όσοι χρωστούν το συγκεκριμένο μάθημα θα δηλώσουν είτε το μάθημα ΡΗΤΟΡΙΚΗ (διδάσκουσα Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑ), είτε το μάθημα ΡΗΤΟΡΕΙΑ (διδάσκων Σ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ) όπως προσφέρονται σε συνδιδασκαλία με το τμήμα Φιλολογίας.

Για τους ίδιους φοιτητές το μάθημα των Αγγλικών όλων των εξαμήνων μετατρέπεται σε ένα προαιρετικό μάθημα στο Δ’ εξάμηνο το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό για την λήψη πτυχίου αλλά συνεισφέρει 2 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Επιπρόσθετα όποιος από τους παραπάνω φοιτητές έχει απαλλαγεί ή επιτύχει στα ΑΓΓΛΙΚΑ Α’ ή/και στα ΑΓΓΛΙΚΑ Β’ θεωρείται ότι έχει ήδη επιτύχει στο καινούργιο/προαιρετικό μάθημα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ που θα βρίσκεται στο Δ’ εξάμηνο.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα το 2016-17 μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στο Α’ εξάμηνο σπουδών ακολουθούν κανονικά το νέο πρόγραμμα, ενώ όσοι εισήχθησαν στο Γ’ εξάμηνο και βρίσκονται τώρα στο Ε’ εξάμηνο θα ακολουθήσουν το παλιό πρόγραμμα Σπουδών.
28.09.2017 Αιτήσεις πρωτοετών φοιτητών για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες 2017 – 2018. 
20.09.2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MENTORING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσκληση φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συμμετοχή σε Εκδήλωση του "Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων". 
19.09.2017 Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2017-18. 
09.08.2017 Αλλαγή στο πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου (Κοντοπανάγου 08.09.2017). 
03.07.2017 Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2016-17. 
06.06.2017 Για την ύλη και το υλικό του μαθήματος «Ιδεολογίες, νοοτροπίες, συμβολική εξουσία. Η περίπτωση της Ελλάδας, 1830-1920», διδάσκουσα Α. Μανδυλαρά, δείτε εδώ.
02.06.2017 Το ολοκληρωμένο αρχείο για το μάθημα Αρχιτεκτονική (Γενική Επισκόπηση), διδάσκουσα Ε. Χιώτη, βρίσκεται εδώ
30.05.2017 Το αρχείο με την ύλη του μαθήματος "Αρχιτεκτονική (Γενική επισκόπηση)" βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ.

Το αρχείο με την ύλη του μαθήματος "Ελληνιστική Πλαστική" βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ.

Η διδάσκουσα, Ε. Χιώτη
29.05.2017 Για το υλικό του μαθήματος «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη», Β' (Υ), δείτε εδώ
29.05.2017 Για το περίγραμμα παραδόσεων  και εξεταστέας ύλης του μαθήματος «Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι», Δ' (Υ), διδάσκων Δ. Γεωργακόπουλος, δείτε εδώ
26.05.2017 Για την ύλη και το πρόσθετο υλικό του μαθήματος "Εισαγωγή στη νέα ελληνική λογοτεχνία", (B' εξ), διδάσκων κ. Καραβίδας, οι φοιτητές-τριες πρέπει να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο e-course (Τμήμα Φιλολογίας, τίτλος μαθήματος: "Νέα ελληνική λογοτεχνία 19ος - 20ος αι."). 
08.05.2017 Για τις παραδόσεις και την ύλη του μαθήματος «Ο Ελλαδικός χώρος την περίοδο της Οθωμανικής και της Βενετικής κυριαρχίας ΙI », διδάσκων Γ. Νικολάου, δείτε στην ιστοσελίδα του εδώ. Οι Παραδόσεις και οι Πηγές του μαθήματος διανέμονται, σε έντυπη μορφή, δωρεάν στο Γραφείο του διδάσκοντος.
02.05.2017 Η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία», B' (Y), διδάσκων Ι. Τζαμτζής, από το σύγγραμμα «Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της αρχαιότητας», Humbert Michel, είναι οι σελίδες: 251-479, 526-550
09.03.2017

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών για παροχή επικουρικού έργου για το έτος 2017 (Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση).
09.03.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες να προσέλθουν επειγόντως στην Κεντρική Βιβλιοθήκη για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων τους. Δείτε τα ονόματα
09.03.2017

 ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από 10 Μαρτίου (ώρα 10.00 π.μ.) έως 15 Απριλίου 2017 μέσω της πλατφόρμας Cronos.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προχωρήσουν στις δηλώσεις μαθημάτων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνουν για ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ δεκτές .

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου (επί πτυχίω) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρκεί να τα είχαν δηλώσει και στην αντίστοιχη δήλωση μαθημάτων του χειμερινού.

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

α) Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μαθημάτων που δεν έχουν δηλώσει.

β) Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να προχωρήσουν σε δήλωση μαθημάτων

γ) Προσεκτική ανάγνωση των τίτλων των μαθημάτων και των περιλήψεων από τον οδηγό σπουδών, ώστε να γίνεται γνωστό τι απαιτείται στην τελική εξέταση.

δ) Να επιβεβαιώνεται και να εκτυπώνεται η τελική αποδοχή της δήλωσης από το σύστημα.

ε) Πριν τη δήλωση σεμιναριακών μαθημάτων απαιτείται να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Στα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτική η εκπόνηση εργασίας.

στ) Από το τρέχον εαρινό εξάμηνο και λόγω της συμπλήρωσης πιστωτικών μονάδων σε μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στο πτυχίο του τμήματος, προστίθεται ένα επιπλέον αντίστοιχο μάθημα επιλογής στις υποχρεώσεις των φοιτητών για το Η’ εξάμηνο ενώ αφαιρείται το μάθημα επιλογής από το τμήμα Φιλολογίας.
Όσοι φοιτητές-τριες έχουν ήδη συμπληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα για το Η’ εξάμηνο με μάθημα Φιλολογίας δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την αλλαγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι φοιτητές-τριες δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Η' εξάμηνο και έχουν περάσει ήδη μάθημα Διδακτικής πρέπει να επιλέξουν Παιδαγωγικό μάθημα
08.03.2017 Για το υλικό για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιγραφική", διδάσκων Α. Ζάννης, δείτε εδώ. 
14.02.2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ανανέωση)

Από το τρέχον εαρινό εξάμηνο και λόγω της συμπλήρωσης πιστωτικών μονάδων σε μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στο πτυχίο του τμήματος, προστίθεται ένα επιπλέον αντίστοιχο μάθημα επιλογής στις υποχρεώσεις των φοιτητών για το Η’ εξάμηνο ενώ αφαιρείται το μάθημα επιλογής από το τμήμα Φιλολογίας. Όσοι φοιτητές-τριες έχουν ήδη συμπληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα για το Η’ εξάμηνο με μάθημα Φιλολογίας δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την αλλαγή.

Έτσι τα προσφερόμενα μαθήματα από το ΦΠΨ (δείτε τα εδώ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μαθήματα Διδακτικής (Κωδικοί ΦΠΠ172, ΦΠΠ174, ΦΠΠ175) όπου πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένα (Η’ Εξ) και

Μαθήματα Παιδαγωγικά (Τα υπόλοιπα ΦΠΠ) (Η’ Εξ) όπου πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένα.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Διδακτικής (Κωδικοί ΦΠΠ172, ΦΠΠ174, ΦΠΠ175) (ΣΤ' ή Η’ Εξ) όπου πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένα και

Μαθήματα Παιδαγωγικά (Τα υπόλοιπα ΦΠΠ) (ΣΤ’ ή Η' Εξ) όπου πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι φοιτητές-τριες έχουν περάσει ήδη μάθημα Διδακτικής ανεξαρτήτως εξαμήνου πρέπει να επιλέξουν Παιδαγωγικό μάθημα.

 

Από την Γραμματεία του τμήματος
01.02.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι επιτυχόντες των κατατακτήριων εξετάσεων (εδώ τα ονόματα) καλούνται να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος από την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά, για τους επιτυχόντες που δεν τα έχουν ήδη καταθέσει, η αίτηση εγγραφής (εδώ σε μορφή word, εδώ σε μορφή pdf), 2 φωτογραφίες και φωτοτυπία ταυτότητας. 
19.01.2017

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SUMMER SCHOOL ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ DUMBARTON OAKS (WASHINGTON DC)

Το κέντρο Βυζαντινών Σπουδών Dumbarton Oaks (Harvard University) στην Washington DC παρέχει υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για το θερινό σχολείο Βυζαντινής Νομισματικής και Σφραγιστικής. Για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση πατείστε εδώ.

Χρήστος Σταυράκος
Πρόεδρος του Τμήματος
16.01.2017 Για το υλικό και την ύλη των εξετάσεων στα μαθήματα του κ. Α. Μαντά (Εισαγωγή στη Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή αρχιτεκτονική, Εικονογραφημένα χειρόγραφα) πατήστε εδώ
12.01.2017 Εποπτικό υλικό για το μάθημα "Μεταλλοτεχνία", διδάσκουσα Ε. Χιώτη, βρίσκεται στον σύνδεσμο. 
03.01.2017 Υλικό και ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία», Γ' (Υ), διδάσκουσα Α. Μανδυλαρά, έχει αναρτηθεί εδώ
25.12.2016 Εποπτικό υλικό για το μάθημα του Γ΄ εξαμήνου "Γεωμετρική και Αρχαϊκή τέχνη", διδάσκουσα Ε. Χιώτη, βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ. 
21.12.2016 Yλικό και η ύλη του μαθήματος "Νεοελληνική Λογοτεχνία", Γ' (Υ), διδάσκων Κ. Καραβίδας, έχει αναρτηθεί εδώ
19.12.2016 Ανακοίνωση για υποτροφία του πανεπιστημίου Harvard (Τμήμα Ελληνικών Σπουδών) σε φοιτητή/φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 
19.12.2016 Αιτήσεις πρωτοετών φοιτητών από μετεγγραφή για διαμονή στις Φ.Κ.Π.Ι. 2016 – 2017
14.12.2016 Για το υλικό του μαθήματος «Ο Ελλαδικός χώρος την περίοδο της Οθωμανικής και της Βενετικής κυριαρχίας Ι», διδάσκων Γ. Νικολάου, δείτε εδώ
05.11.2016 Ανάρτηση υλικού εδώ για το μάθημα «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ», διδάσκουσα Λ. Αυγήτα
21.10.2016
Διάρθρωση του μαθήματος «Ανασκαφική μεθοδολογία-Διαχείριση ευρημάτων», διδάσκουσα Κα Χριστίνα Μαραμπέα
13.10.2016  Πρόγραμμα σεμιναρίων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βυζαντινές Σπουδές» το χειμερινό εξάμηνο 2016-17.
21.07.2016 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 113735/Ζ1/11-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας οι ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές οφείλουν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα http://amka.gunet.gr και να συμμπληρώσουν το ΑΜΚΑ. Η ενέργεια πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέχρι τη 31/07/2016 για την δική σας διευκόλυνση σχετικά με τις υπηρεσίες του Gunet.
 26.11.2015

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Έρευνας και Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 15.00-18.00.  Το Εργαστήριο βρίσκεται στο Ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στις Αίθουσες 213-214 και δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης/εξάσκησης της Αγγλικής Γλώσσας με τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας. Διαθέτουμε πρόσβαση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης (TELL ME MORE) για όλα τα επίπεδα (από Αρχάριους έως και Προχωρημένους), με πλήθος διαδραστικών ασκήσεων σε 2 βασικές ενότητες:
- Αγγλικά για Καθημερινή Χρήση
- Αγγλικά για Επαγγελματική Χρήση
Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε κράτηση είτε μέσω τηλεφώνου στο 5009
Κέντρο Ξένων Γλωσσών (http://flc.unit.uoi.gr/index.php?lang=el)

Οι υπεύθυνες του Εργαστηρίου, Ευγενία Ευμοιρίδου - Θεοδώρα Τσελίγκα
24.04.2013 Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα την ταυτοποίηση φοιτητών κατά την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων.

 

 

 

Copyright © 2014 Department of History and Archaeology, University of Ioannina | All Rights Reserved